«Մանկութեան աւետարան» պարականոնը (պատմաքննական վերլուծություն) / The apocryphon armenian "Gospel of the infancy" (historical explorative analysis)

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Մամյան, Մարի Գրիշայի / Mamyan Mari
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայ միջնադարյան մատենագրությունից մեզ հասած պարականոն հարուստ գրականության մեջ առանձնակի կարևորություն ու հետաքրքրություն ունի «Մանկութեան աւետարան»-ը ; Պարականոնը դասվում է համաշխարհային գրականության մեջ մանկության ավետարաններ անվանումով հայտնի գրվածքների շարքին, որոնք, լրացնելով ավետարանիչների հաղորդած խիստ աղքատիկ տեղեկությունները, ներկայացնում են Մարիամի և Հիսուսի ծննդյան և մանկության տարիների, թեև մասամբ մտացածին, սակայն արտասովոր ու հետաքրքրական պատմությունները / Диссертация посвящена комплексному изучению одного из самых известных и интересных апокрифов-армянской версии "Евангелия детства" / This dissertationis devoted to the comprehensive study of one of the most famous and interesting apocrypha-the Armenian "Gospel of the infancy"
Description
Թ.00.05 «Կրոնի տեսություն և պատմություն (պատմական գիտություններ)» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ս. Շիրինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Դևրիկյան, Լ. Ս. Թումանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ hնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 147 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation