Биоэкологические особенности и химический состав дикорастущих видов эспарцета (onobrychis mill.) в условиях Армении / Կորնգանի վայրի տեսակների (onobrychis mill) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները և քիմիական կազմը Հայաստանի պայմաններում / Bioecological peculiarities and chemical composition of wild growing sainfoin species (onobrychis mill.) in Armenia

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Նավասարդյան, Մարինե Արազու / Navasardyan Marine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Флора Армении выделяется большим разнообразием сосудистых растений (около 3600 видов, из коих 103 эндемиков), что в основном связано с ее расположением в месте соприкосновения двух флористических провинций: мезофильной (кавказской) и ксерофильной (армено-иранской), a также с выраженной вертикальной поясностью ее территории, со специфическими почвенно-климатическими условиями / Հայաստանի ֆլորան առանձնանում է բարձրակարգ բույսերի մեծ բազմազանությամբ, որը պայմանավորված է երկու հիմնական հանգամանքներով. նախ, հանրապետության տարածքը գտնվում է իրարից էապես տարբերվող ֆլորիստիկ մարզերի հատման տեղում (Կովկասյան մեզոֆիլ Արմենո-իրանական քսերոֆիլ) և երկրորդ, վառ արտահայտված է լեռնային էկոհամակարգերի ուղղաձիգ-բարձունքային գոտիականությունը, որոնք աչքի են ընկնում յուրահատուկ հողա-կլիմայական պայմաններով / Flora of Armenia is distinguishing by a great diversity of higher plants, which related to two principal conditions: first, the territory of the country located on the convergence of a few floristic provincies significantly differed from each other (e.g. Caucasian mesophyllous and Armeno-iranian xerophyllous) and second, the vertical zonality of mountain ecosystems is highly expressed, which are distinguishing with specific soil-climatic conditions
Description
Գ.00.11 «Էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Խ. Մեժունց ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Հ. Գալստյան, Հ. Ա. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation