Զինվորաքաղաքացիական հարաբերությունների և զինված ուժերի քաղաքացիական-ժողովրդավարական վերահսկողության հիմնախնդիրները

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ավետիսյան, Ալեքսանդր Ռոբերտի /
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Մարդկային պատմության զարգացման վաղ շրջանից սկսած՝ զինված ուժերը, ռազմիկների խմբերը, զորքերը (անկախ նրանց անվանումից, հաստատութենական բնույթից և կառուցվածքից) օգտագործվել են հարձակվողական պատերազմներ վարելու, տարածքային սահմանների պաշտպանության, ինչպես նաև ներքին խռովությունները և հուզումները ճնշելու նպատակով / Основной целью диссертационного исследования было выявление объективных закономерностей возникновения и развития военно-гражданских отношений, a также особенностей возникновения, институционализации и функционирования института гражданско-демократическо контроля над вооруженными силами / The main objective of the dissertation is to identify the objective regularities of emergence and development of civil-military relations and to account for the role and characteristics of the institute of civil-democratic control of the rmed forces in that developments
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Աթանեսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Տ. Տ. Քոչարյան, Հ. Ռ. Նիկողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation