Ամերիկյան սոցիալական տպագիր գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները / Linguo-pragmatic aspects of American print psa (Public service announcement)

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Խարազյան, Հեղինե Վեսմիրի / Kharazyan Heghine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Սոցիալական գովազդը ոչ առևտրային գովազդի տարատեսակ է, որն ի տարբերություն առևտրային գովազդի, շահույթ հետապնդելու փոխարեն միտված է հասարակական կարևորագույն խնդիրների վերհանմանը, բարձրաձայնմանը և խնդիրների լուծման միջոցների առաջարկմանը: Սոցիալական գովազդը հզոր գործիք կարող լինել հասարակական գիտակցության, վարքի և հարաբերությունների որոշակի կանոնների ձևավորման գործում / Данная диссертационная работа посвящена изучению лингвопрагматических особенностей американской социальной печатной рекламы. Объектом исследования является всесторонний анализ американских социальных печатных реклам и выявление их лингвопрагматических особенностей, в частности, анализ реклам как локутивных, иллокутивных и перлокутивных актов / The dissertation explores linguo-pragmatic aspects of American print PSA. The subject of the dissertation is the comprehensive analysis of American print PSAs and their linguo-pragmatic aspects, in particular, the analysis of advertisements as locutionary, illocutionary and perlocutionary acts
Description
Ժ. 02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ռ. Գասպարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Շ. Հ. Պարոնյան, Ք. Մ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation