Политика Китая в Центральной Азии и на Кавказе в конце XX - начале XXI вв. / Չինաստանի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում 20-րդ դարի վերջին - 21-րդ դարի սկզբին / China's policy in Central Asia and the Caucasus from the end of the 20th - beginning of the 21th centuries

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Բաբայան, Դավիթ Կլիմի / Babayan David
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
Целью настоящего диссертационного исследования является рассмотрение политики Китайской Народной Республики (КНР) в стратегически важнейшем геополитическом пространстве Центральной Азии и Кавказа с конца XX века до сих пор, ее эволюции, основных задач, тактики и стратегии, применяемой Китаем / Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը (ՉժՀ) աստիճանաբար ամրապնդում է իր դիրքերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ, և ներկայումս Չինաստանն ունի գերակա ազգային շահեր երկրագնդի գրեթե բոլոր ծայրերում / The aim of the research is to study and analyze the policy of the People's Republic of China (PRC) in a strategically important Central Asia - Caucasus region from the end of the XX - beginning of the XXI Centuries, its evolution main tasks, the applied tactics and strategy
Description
Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ա. Հ. Սիմոնյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Հ. Հովհաննիսյան, Լ.Ղ. Շիրինյան, Ռ. Կ. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 325 էջ, սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation