Բնակչության կյանքի որակի գնահատման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Արևշատյան, Վիլեն Ռաֆայելի / Arevshatyan Vilen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԱՊԳԿՎ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ
Abstract
Ինչպես հայտնի Է, «որակ» կատեգորիան ընդհանուր գիտական համատեքստում հանդիսանում է օբյեկտի էականհատկանիշների, դրա ներքին և արտաքին որոշակիության, հարաբերականկայունության, այլ օբյեկտներից դրա տարբերության կամ նույնությանընդհանրական բնութագրիչ: Սոցիալական սուբյեկտի որոշակիությունն ի հայտգալիս դրա գործունեության մեջ, իսկ վերջինս էլ կանխորոշվում է սուբյեկտիպահանջմունքների, շահերի և արժեքների համակարգով, որը և արտահայտում էդրա կյանքի որակը, անհատականությունը, տարբերությունը մյուս սոցիալականսուբյեկտներից / Диссертация посвящена анализированию и усовершенствованию принципов количественной оценки качества жизни населения. Основной целью диссертации является анализ методологических проблем оценки качества жизни населения и на основе исследования экономической литературы и международного опыта, представление научно-обоснованных механизмов для их решения
Description
Ը.00.08 «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԿԱՊԳԿՎ կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Լ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Արշակյան, Հ. Մ. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation