Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրը սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն) / The issues of legal liability in the context of constitutional and legislative changes (general theoretical analysis)

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Հովսեփյան, Վանինե Ժորայի / Hovsepyan Vanine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած ոչ բռնի, խաղաղ հեղափոխության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել և կատարվում են արմատական փոփոխություններ պետական շինարարության ոլորտում, այդ թվում և օրենսդրության համակարգում: Այս առումով թեմայի հետազոտությունը խիստ արդիական է այն տեսանկյունից, որ իրավաբանական պատասխանատվությունն իրենից ներկայացնում է սոցիալական պատասխանատվության հատուկ տարատեսակ, որը դրսևորվում է մարդկային կյանքի զանազան ոլորտներում, այդ թվում հասարակական-քաղաքական և իրավական համակարգերում / Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена коронными социально-политическими и конституционно-правовыми изменениями в Республике Армения, a также особой ролью юридической ответственности в национальной правовой системе / The relevance of this dissertation research is due to fundamental socio-political and constitutional-legal changes in the Republic of Armenia, as well as the special role of legal responsibility in the national legal system. In this regard, there is a need to improve the institution of legal responsibility in order to acquire a modem look that corresponds to the global one. And this is especially true in connection with the fact that legal responsibility is a special kind of social responsibility that manifests itself in various areas of human life
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Մ. Ստեփանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Հ. Սաֆարյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Եվրասիա» միջազգային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation