Ներդպրոցական վերահսկողության կատարելագործման ուղիներն ու միջոցները հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների արդի փուլում / Ways and means of improving the comprehensive school manegement at the present stage

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Հակոբյան, Իրա Պողոսի / Hakobyan Ira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Կրթության կատարելագործման ցանկացած հիմնահարց կարող է ստանալ իր լիակատար ու ճիշտ լուծումը միայն մանկավարժական համակարգում, ներդպրոցական վերահսկողության էության և դերի պարզաբանման միջոցով, ցույց տալով, որ մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությունը կախված է ոչ թե ներդպրոցական վերահսկողության առանձին սուբյեկտների անհատական գործունեությունից, այլ համակարգից, քանի որ մանկավարժական համակարգի շրջանակներում են իրականացվում կրթական գործընթացները, առանձնացվում կարևոր, իրար հաջորդող, իրար լրացնող և միմյանց օրգանական շարունակություն կազմող բաղադրամասերը, որոնք հանդիսանում են կրթության նպատակն ու բովանդակությունը, մանկավարժական գործընթացներով պայմանավորված խնդիրները իրականացնելու միջոցները և մանկավարժական գործունեության կազմակերպչական ձևերը, մանկավարժական գործունեությունը խթանող տեղեկատվական և համակարգչային տեխնոլոգիաները / Внутришкольное управление как входящая в педагогический процесс, контролируемая реализуемая функция со стороны определенного субьекта, организуется и применяется по специальной системе / Intraschool management, as a member of the teaching process, kontraliruemaya and realized function of the subject's specific, organized and applied for a special system
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ս. Ներսիսյան, Ռ. Կ. Մուրադյան ; Առաջատար կազմակերպություն Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation