Քլորօրգանական միացություններ պարունակող ջրերի էլեկտրաքիմիական մաքրում / Electrochemical purification of waters containing organochlorine compounds

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Գևորգյան, Քնարիկ Վաշիգդոնի / Gevorgyan Knarik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Abstract
Ներկայումս կենսոլորտի ջրային ավազանների տեխնածին աղտոտման առավել արդիական հիմնախնդիրներից է մակերևույթային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումն օրգանական և անօրգանական բնույթի աղտոտիչներով, իսկ էկոլոգիական անվտանգության տեսանկյունից հայեցակարգային գերակա խնդիր է դրանց վնասազերծումն ու մաքրումը / В настоящее время из особо актуальных проблем техногенных загрязнений водных бассейнов биосферы являются загрязнение поверхностных и подземных вод загрязнителями органической и неорганической природы, их очистка и обезвреживание / Currently, one of the most urgent problems of technogenic contamination of water basins in the biosphere are the contamination of surface and groundwaters by organic and inorganic pollutants
Description
ԻԴ.04.02 «8ամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնգաիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Հ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Շ. Ալավերդյան, Գ. Շ. Հովսեփյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գորիսի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 110 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation