Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների վրա արտաքին գործոնների ազդեցության տեսական ուսումնասիրում / Theoretical investigation of external factors on electronic and optical properties of semiconductor nanostructures

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Բարսեղյան, Մանուկ Գևորգի / Barseghyan Manuk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Նյութերի նանոմետրական տիրույթին պատկանող բնութագրական չափերով նմուշների հետազոտությունները նյութի նոր հատկությունների բացահայտման, ինչպես նաև նորագույն փորձարարական և տեխնոլոգիական մեթոդների ստեղծման անսպառ հնարավորություններ են ընձեռում / Диссертация посвящена теоретическому исследованию влияния внешних воздействий на электронные и примесные состояния, a также на оптические свойства полупроводниковых наноструктур / The present dissertation is devoted to the theoretical investigation of some external influences on the electronic and impurity states, as well as the optical properties of semiconductor nanostructures
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ա. Ա. Կիրակոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Մ. Ղազարյան, Կ. Հ. Ահարոնյան, Ս. Լ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն ՝ ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 277 էջ, սեղմագիր՝ 37 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation