Աղստև գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական բնութագիրը / Ecological characteristic of waters of Aghstev river and its catchment basin

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Խաչատրյան, Սոնա Ժիրայրի / Khachatryan Sona
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Abstract
Աշխատանքի նպատակն է. ուսումնասիրել Աղստև գետի ու նրա Գետիկ վտակի էկոլոգիական վիճակը ներկայիս պայմաններում, բացահայտել Աղստև գետի և նրա ջրահավաք ավազանի կենսաերկրացենոզների աղտոտման հնարավոր աղբյուրները և տալ դրանց էկոլոգիական վիճակի գնահատականը / Цель данной работы -Исследовать экологическое состояние реки Агстев и ее притока Гетик в нынешних условиях, выявить основные источники загрязнения биогеоценоза реки Агстев и ее водосборного бассейна и дать оценку их экологического состояни / The study aims to explore the current environmental conditions of river Aghstev and its tributary river Getik, to reveal the basic sources of the catchment basin biogeocenos is contamination and to present the assessment of the ecological status
Description
Գ.00.11 «էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Կ. Վ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Վ. Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Ա. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation