Сравнительная оценка эффективности, безопасности и экономической доступности различных малоинвазивных методов лечения камней крупных размеров проксимального отдела мочеточника / Միզածորանների պրոկսիմալ հատվածի խոշոր չափսերի քարերի բուժման տարբեր նվազագույն ինվազիվ մեթոդների արդյունավետության, անվտանգության և տնտեսական մատչելիության համեմատական գնահատականը / Comparative evaluation of efficiency, safety and economic availability of various minimal-invasive methods of treatment of stones of large sizes of the proximal part of the ureter

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Ֆանարջյան, Վիկտոր Ռուբենի / Fanarjyan Viktor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Мочекаменная болезнь (МКБ) в структуре болезней органов мочевыделительной системы занимает третье место по распространенности [Комяков Б.К. 2012] / Հետազոտության նպատակն է համեմատել հեռահար քարափշրման (ՉՔՓ), պերկուտան նեֆրոուրետերոլիթոտոմիայի (ՊՆԼՏ) և կոնտակտային լազերային լիթոտրիպսիայի (ԿLLS) արդյունավետությունը, անվտանգությունը ինչպես նաև տնտեսական մատչելիությունը, միզածորանների պրոկսիմալ հատվածի խոշոր (>1.0 սմ) չափերի քարերով հիվանդների մոտ / The purpose of this study was to compare the clnical efficacy and safety, as well as the economic accessibility of electo shock wawe lithotripsy (ESWL), percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) and contact laser lithotripsy (CLLT) in patients with large (>1 sm ) size proximal ureteral stones
Description
ԺԴ.00.21 «Ուրոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Վ. Ֆանարջյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Ծատուրյան, Մ. Ա. Աղայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 150 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation