Исследование физических основ новой технологии получения методом лазерно-импульсного осаждения наноразмерных полупроводниковых пленок, твердых растворов A3B5 и гетеропереходов на их основе / Լազերաիմպուլսային փոշենստեցման մեթոդով նանոչափային կիսահաղորդչային թաղանթների A3B5 պինդ լուծույթների և նրանց հիման վրա հետերոանցումների ստացման նոր տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքների հետազոտություն

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Ավջյան, Կարապետ Էդուարդի / Avjyan Karapet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Проблемы, решенные в данной диссертационной работе, вытекали из общей задачи поиска возможностей создания сред для приема генерации электромагнитного излучения инфракрасного и микроволнового диапазонов длин волн, представляющих большой интерес в различных задачах спектроскопии, систем оптической связи, локации и медицины / Ատենախոսությունը նվիրված է լազերաիմպուլսային փոշենստեցման մեթոդով նանոչափային կիսահաղորդչային թաղանթների, АЗВ5 պինդ լուծույթների և նրանց հիման վրա հետերոանցումների ստացման նոր տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքների հետազոտությանը
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչներ ֆիզիկա» մասնագիտացմամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Ալեքսանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Գ. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation