Влияние многодолинности на электрофизические термоэлектрические свойства твердых растворов / Բազմահովտայնության ազդեցությունը պինդ լուծույթների էլեկտրաֆիզիկական և ջերմաէլեկտրական հատկությունների վրա

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Վահանյան, Արտյոմ Ընձակի / Vahanyan Artyom
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Получены общие выражения температурной зависимости концентрации носителей заряда для невырожденных многодолинных полупроводников в интервале температур, где собственной концентрацией носителей заряда можно пренебречь / Էլեկտրաչեզոքության հավասարման հիման վրա ստացված է բազմահովիտ կիսահաղորդիչներում լիցքակիրների ընդհանուր կոնցենտրացիայի ջերմաստիճանային կախման արտահայտությունը ջերմաստիճանների այն տիրույթում, որտեղ լիցքակիրների սեփական կոնցենտրացիան կարելի անտեսել / The expression of temperature dependence of total concentration of the charge carrier in multivalley semiconductors is obtained, where intrinsic concentration may be ignored
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու՝ Վ. Մ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ս. Կարայան, Հ. Ն. Երիցյան, Գ. Շ. Շմավոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 35 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation