Իրանի և Ճապոնիայի կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն / Comparative analysis of management of Iran and Japan education system

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Կանանի, Կասահմադանի Մասուդ / Kanany Kasahmadani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Երևան
Abstract
Մեր օրերում բոլոր երկրները քաղաքական-հասարակական ինչպիսի համակարգ էլ ունենան, լինեն դրանք զարգացող կամ արդյունաբերական զարգացած պետություններ, հատուկ ուշադրություն են դարձնում կրթական քաղաքականությանը և բարեփոխումներին՝ հաշվի առնելով ուսուցման նորագույն մեթոդները և գիտատեխնիկական ձեռքբերումները: Այս ուշադրությունը, կարելի է ասել, գլոբալ է և համատարած, այն ունի առանձնակի առաջնահերթություն հասարակական մյուս աշխատանքների նկատմամբ / В настоящее время все страны особое внимание уделяют политике и реформе образования, несмотря на политические и социальные рамки, с учетом новейших методов обучения и научно-технических достижений / Nowadays, all countries pay special attention to education policy and reforms, despite of political and social framework, taking into account the latest teaching methods and scientific-technical achievements
Description
ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Կ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Հ. Պետրոսյան, Գ. Հ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation