Դպրոցականների գիտելիքների գնահատման և նրանց առողջության պահպանման հարաբերակցության հիմնահարցը / The correlation issue of students՝ knowledge assessment and their health preservation

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Գյուլազյան, Վարսենիկ Գուրգենի / Gyulazyan Varsenik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող սոցիալ-տնտեսական,քաղաքական տեղաշարժերն իրենց հետ բերեցին մի շարք բարեփոխումներ, այդ թվում կրթական համակարգի կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնց հետևանքով առաջացավ կրթության բովանդակության արդիականացման անհրաժեշտություն: Այդ համատեքստում այսօր ակնհայտ խնդիր է դարձել հանրակրթական դպրոցի ուսումնական ծրագրերի բեռնաթափումը, գրավոր աշխատանքների, հատկապես տնային առաջադրանքների ծավալի կրճատումը և դրանց համապատասխանեցումը առողջապահական սկզբունքներին / Социально-экономические и политические изменения в Армении вызвали ряд образовательных реформ, в том числе структурных изменений в системе образования, вследствие которых возникла необходимость модернизации содержания образования, одним из наиболее важных компонентов которого является система оценивания задачей серьезных исследований / Ongoing social-economic and political changes in the republic of Armenia resulted in a variety of reforms in educational system which brought about necessity on modernizing the content of education, the most important component of which is considered to be the system of assessment
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Թ. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Մկրտչյան, Հ. Հ. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation