Кинетика и механизм холинэстеразного гидролиза холиновых эфиров алифатических дикарбоновых кислот / Ալիֆատիկ դիկարբոնաթթուներ խոլինային էսթերների խոլինէսթերազային հիդրոլիզի կինետիկան և մեխանիզմը / The kinetics and mechanism of cholinesterase-catalyzed hydrolysis of aliphatic dicarboxylic acid dicholine esters

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Մնացականյան, Մարինե Ռամանի / Mnatsakanyan Marine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Работа посвящена сравнительному исследованию ферментативного гидролиза ДХЭ, под действием бутирилхолинэстеразы (БХЭ), описанию и установлению аномальной кинетики гидролиза высших членов этого ряда, a также обнаружению закономерностей типа структура-действие методами ферментативной кинетики и компьютерного молекулярного моделирования / Ատենախոսական աշխատանքը նվիրված է մարդու-ձիու բութիրիլխոլինէսթերազ (ԲուԽԷ) ֆերմենտների ազդեցությամբ ալիֆատիկ դիկարբոնաթթուների դիխոլինային էսթերների (ԴԽԷ) ֆերմենտային հիդրոլիզի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը / The thesis devoted to the study of features of cholinesterase-catalyzed hydrolysis of aliphatic dicarboxylic acid dicholine esters (DCCE) by human and horse butyryicholinesterase (BChE)
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ) գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ղ․ Պ․ Հալեր Սան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա․ Ս․ Սաղյան, Հ․ Ղ․ Տոնիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ; Սեղմագիր` 28 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation