Մարդու սոմատիկ իրավունքների տեսաիրավական հիմքերը իրավունքի զարգացման համատեքստում / The legal and theoretical grounds of somatic rights of person in the context of development of right

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Գևորգյան, Արտակ Արտոմի / Gevorgyan Artak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Սույն ատենախոսական աշխատանքի թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ իրավական հարթությունում մարդու՝ որպես իրավահարաբերության սուբյեկտի հարցերը քննարկվել են բազում հեղինակների կողմից, սակայն բավականին սակավ է մարդու՝ մարմինն իր հայեցողությամբ տնօրինելու հարցերի տեսաիրավական ուսումնասիրությունը / Выбор темы данного исследования обусловлен тем обстоятельством, что в правовой плоскости вопросы, связанные человеком как субъектом правоотношений, обсуждались многими учеными, однако весьма малочисленны теоретико-правовые исследования вопросов, связанных человеком распоряжением своим телом по своему усмотрению / The choice of the current Ph.D. topic is based on the range of issues regarding a person (human being) as a subject in legal relations discussed by many authors, but the legal and theoretical study where the person decides how to dispose his/her body is a topic which has not been considered much by scholars
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն ե պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Ղամբարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Մ. Հ. Մուրադյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation