1,3-диен-моно- и -бисфосфониевые соли в реакциях электрофильного и нуклеофильного присоединения / 1,3-դիեն-մոնո- և -բիսֆոսֆոնիումային աղերի Էլեկտրոֆիլ և նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաները / The reactions of electrophilic and nucleophilic addition to 1,3-diene-mono- and -bisphosphonium salt

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Բիչախչյան, Արփենիկ Սեյրանի / Bichakhchyan Arpenik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Цель работы изучить особенности реагирования изомерных бут-2-ин- и бута-1,3- диен-1,4 диилбис (трифенилфосфоний) галогенидов с NH-(гидроксиламин, незамещенный гидразин, бензилгидразин, 3,5-диметилпиразол), SH-(этан-,бутан-, 2-метилбутани 2-гидроксиэтан-тиолы) и ОН-(этанол, пропанол) нуклеофилами. Выявить ряд особенностей щелочного гидролиза синтезированных нами 4-N-, -S- и -О функционально замещенных бута-1,3-диенилтрифенилфосфониевых солей / Ուսումնասիրվել են բուտա-1.3-դիեն-1,4-դիիլբիս (տրիֆենիլֆոսֆոնիում) և իզոմեր բուտ-2-ին-1,4-դիիլբիս (տրիֆենիլֆոսֆոնիում) հալոգենիդների փոխազդման ռեակցիաների առանձնահատկությունները NH-միացությունների հետ` մասնավորապես, ֆենիլ-, բենզիլ-, ինչպես նաև չտեղակալված հիդրազինների և 3,5-դիմեթիլպիրազոլի հետ, տրիէթիլամինի ներկայությամբ, որի արդյունքում ստացվում են համապատասխան 1:1 ադուկտներ / The peculiarities of interaction of buta-1,3-diene-1,4-diyl-bis (triphenyl phosphonium- and their isomer but-2-yne-4,4-diylbis (triphenylphosphonium) halides with NH-compounds, particularly, phenyl-, benzyl-, unsubstituted hydrazines and 3,5-dimethylpyrazol have been studied
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ․ Ժ. Հովակիմյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Իրադյան, Ա. Ա. Աղեկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Ատենախոսություն 115 էջ, սեղմագիր 22 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation