Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում իրավունքների պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները / Modern problems of protection of the rights in the European court of Human rights

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Գյուրջյան, Մարինե Սամվելի / Gyurjyan Marine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Մարդու իրավունքների ու ազատությունների միջազգային պաշտպանության ինստիտուտը իրական հիմքերի վրա դրվեց, երբ 2002թ.-ին Հայաստանի Հանրապետությունը, վավերացնելով «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիան», հնարավորություն ընձեռեց դիմել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան / Настоящая диссертация посвящена комплексному и разностороннему анализу в области прав граждан на обращение в Европейский суд по правам человека, осуществлению эффективной защиты своих прав, восстановелнию нарушенных прав и возмещению убытков / The dissertation is devoted to complex and comprehensive analysis of the rights of citizens to appeal to the European Court of Human Rights, the implementation of effective protection of their rights, restoration of violated rights and detriments
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Բ. Դանիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Երիցյան, Ա. Գ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation