Արտադրական ռեսուրսների մարզային տեղաբաշխումն ու արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում / The allocation of production resources in marzes and issues of their effective use in RA

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Բաղդասարյան, Անդրանիկ Հակոբի / Baghdasaryan Andranik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
ՀՀ տնտեսության զարգացման ներկա փուլում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների շարքում առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում երկրի տարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների միջև ձևավորված խիստ անհամաչափությունների մեղմացման և դրանցում առկա տնտեսական ռեսուրսների՝ հատկապես գյուղատնտեսական նշանակության հողերի և աշխատուժի արդյունավետ օգտագործման խնդիրները / Кандидатская диссертация посвящена совместному исследованию двух важных проблем на современном этапе экономики РА – вопросам смягчения диспропорций территориального социально-экономического развития и эффективного использования производственных ресурсов территориальных единиц / The dissertation is devoted to joint study of two important issues at the current stage of economy of RA: mitigation of regional disparities in social-economic development and efficient use of production resources available in territorial units
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Լ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Դարբինյան, Լ. Մ. Սարդարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 132 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation