Քաղաքական օտարումը և նրա հաղթահարման ուղիները փոխակերպվող հայ հասարակությունում / The political alienation and the ways of overcoming it in transforming Armenian society

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Կարապետյան, Սարգիս Արամի / Karapetyan Sargis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Ժամանակակից հայ հասարակության մեջ առանձնահատուկ հրատապություն է ձեռք բերել քաղաքական օտարման ձևերի և դրանց վերարտադրության մեխանիզմների քաղաքագիտական վերլուծությունը: Այն թույլ է տալիս մի կողմից բացահայտելու հասարակական փոխակերպումների բարդ ու հակասական գործընթացների և քաղաքական օտարման միտումների փոխպայմանավորվածության տրամաբանությունը, իսկ մյուս կողմից ավելի խոր, համակողմանի մոտեցում ունենալու քաղաքական օտարման հաղթահարման ուղիների մշակման ռազմավարական խնդիրների նկատմամբ / Диссертация посвящена проблеме социального отчуждения, путям его развития в истории общественной политической мысли, его трансформациям в странах бывшего Советского союза и, в частности, его особенностям, сущности, содержанию, диалектике взаимоотчуждения и путям сближения армянском обществе / The dissertation is dedicated to the issue of social alienation, developments the of social and public thought, its transformations in the post-Soviet countries and in history features in the Armenian society, essence, content, dialectics of particularly its mitigation ways
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլագիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Տ. Տ. Քոչարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մարգարյան, Հ. Ն. Շափաղաթյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation