«Բարեկամություն» և «թշնամություն» հասկացույթների լեզվամշակութային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում և հայերենում / Linguo-cultoral pecullari of the concepts "friendship" and "animosity" in Modern English and Armenian

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Ալավերդյան, Անահիտ Սլավիկի / Alaverdyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
Abstract
Վերջին տասնամյակներում գիտական մտածողության մեջ ի հայտ եկած նշանակալի փոփոխությունները հանգեցրին մի շարք էական հասկացությունների վերանայման անհրաժեշտությանը, և ժամանակակից լեզվաբանական ուսումնասիրություններում կարևորվեցին ոչ միայն պատմակառուցվածքային, այլև մշակութային, ճանաչողական և մարդաբանական հարացույցները / Реферируемая диссертация посвящена сравнительно - сопоставительному анализу лингвокультурологических концептов дружба и вражда в армянской, британской и американской лингвокультурах, выделению их общих и различительных особенностей / In the last decades the significant changes taken place in scientific thinking resulted in the necessity of reconsidering a number of essential notions
Description
Ժ.02.03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի պետական անվան լեզվաբանական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Վ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Դ. Հ. Համբարձումյան, Հ. Զ. Ղազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation