19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևելահայ լիբերալ իրավաքաղաքական միտքը

No Thumbnail Available
Date
2003
Authors
Թորոսյան, Վահագն Սամվելի / Torosyan Vahagn
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ատենախոսությունը 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ լիբերալ-բուրժուական քաղաքական և իրավական մտքի առաջին համապարփակ մենագրական ուսումնասիրությունն է։ Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է հայ քաղաքական և իրավական մտքի զարգացման հրամայականներով / Кандидатская диссертация является первым комплексным монографическим исследованием армянской либерально-буржуазной политико-правовой мысли второй половины XIX-oro века. Актуальность темы диссертации обусловлена императивами развития армянской политико-правовой мысли
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2003 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ս. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Ապիյան, Ա. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության գիտա-ուսումնական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation