Արժեթղթերի շուկայի զարգացման վրա դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում / Channels to improve the impact of monetary policy on the development of the securities market of the RA

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Արամյան, Հայկազ Աշոտի / Aramyan Haykaz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Ֆինանսական շուկաները, և հատկապես արժեթղթերի շուկան, տնտեսական աճի ապահովման գործում ներկայումս գերիշխող դիրք են գրավում աշխարհում՝ ընդունվելով բազմաթիվ երկրների կողմից որպես տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչ / Финансовые рынки, и особенно рынок ценных бумаг, считаются наиболее важным компонентом политики экономического развития государства во многих странах / The financial market, especially the securities market, is considered as one of the most important components of the state's policy of economic development in many countries
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Բ. Սալնազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Թավադյան, Հ. Խ. Մանասելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալասարան ; Ատենախոսություն՝ 171 էջ, սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation