Ապագա մանկավարժների ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը ուսումնառության տարիներին / The dynamics of learning motives of future pedagogues during the years of study

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Քելոյան, Մարի Հարությունի / Keloyan Mari
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում կրթական բարեփոխումները միտված են որակի ապահովմանը և աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կադրերի նպատակային պատրաստմանը, որոնք արձանագրված են միջազգային և ՀՀ բարձրագույն կրթության համապատասխան փաստաթղթերով և օրենքներով / Учебные мотивы, как ключевой психологический компонент учебного процесса, прямо или косвенно подвергаются постоянным изменениям под воздействием любых реформ, инноваций, имеющих место в системе образования / The modernity of the issue. Learning motives, considered to be a key psychological component of the educational process, are directly or indirectly infIuenced by any reform, innovation in the education system
Description
ԺԹ.00.05 «Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային, հատուկ)» մասնագիտությամբ hոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ս. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Բերբերյան, Ս. Ս. Խուդոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 167 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Հոգեբանական գիտություններ / Psychology
Citation