Իրացվելիության վերլուծության և դրա ներքին վերահսկողության կատարելագործման ուղիները կազմակերպություններում (ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության օրինակով) / Ways to improve liquidity analysis and internal control in organizations (With the example of alcoholic beverage production in RA)

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Միրզոյան, Անի Մելսիկի / Mirzoyan Ani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Շուկայական վերափոխվող տնտեսության պայմաններում կազմակերպությունների կայուն ֆինանսական վիճակի ապահովման, կապիտալի շուկայում արժեթղթերի առքուվաճառքի վերաբերյալ արդյունավետ որոշումների կայացման, գործընկերների առջև վճարային պարտավորությունների ժամանակին կատարման, վարկային միջոցների ներգրավման համար էական գործոններից է համարվում իրացվելիությունը / Целью исследования является усовершенствование путей анализа ликвидности и подходов внутреннего контроля для компаний, производящих алкогольные напитки в Армении / The defense of the thesis will be held on 28th of November, 2019, at 1400 o'clock, at the meeting of the Specialized Council 014 of the Higher Attestation Commission of the Republic of Armenia on Economics, acting at the Armenian State University of Economics at 0025, Yerevan, st. M. Nalban
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Հ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Բ. Սալնազարյան, Ր. Ա. Ալեքսանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation