Հեղինակային հայեցակարգը և սուրբգրային կանոնը հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ / The author's concept and the biblical canon in the Armenian medieval lyrics

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Ստեփանյան, Աննա Վարդանի / Stepanyan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Աշխատանքը ներառում է V-XVIII դարերի հայ միջնադարյան քնարերգության տպագրված տեքստերի հեղինակային կանոնընկալման ուսումնասիրությունը / Работа включает исследование авторской канонизации печатных текстов армянской средневековой лирики V-XVIII вв / The work includes the study of the author's canonical perception of the printed texts of the Armenian medieval lyric poetry of the V-XVIII centuries
Description
Ժ.01.01 «Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Դևրիկյան, Ա. Խ. Առաքելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation