Հայկական սփյուռքի գաղափարա–քաղաքական հիմնախնդիրները 1991- 2012 թվականներին / Ideological and political basic issues in Armenian Diaspora from 1991 to 2012

No Thumbnail Available
Date
2014, 2015
Authors
Ղազարյան, Արթուր Սևոյի / Ghazaryan Artur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսությունը նպատակ ունի վերհանել գաղափարա-քաղաքական հիմնահարցերը ժամանակակից Հայկական Սփյուռքում, ինչպես նաև ուրվագծել այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում Հայ Դատին և պահանջատիրությանն ուղղված քաղաքական գործընթացների ճանապարհին, հայերենի դերի բարձրացման և քաղաքական կազմակերպությունների համատեղ հանդես գալու հարցում / В диссертации исследуются особенности идеологическо-политических вопросов Армянской Диаспоры, взаимоотношения системных институтов (семья, школа, церковь, общественно-политическая организация), факторы, которые препятствуют в процессе принятия решений органов диаспоры / In the dissertation а rehearsal is done to study the specifications of the ideological and political basic issues of the Armenian Diaspora, the correlations of systematic institutions (family, school, church, socialpolitical organizations), the factors which hinder the process of decision-making of the Diasporan institutions
Description
ԻԳ.00.01 «Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014, 2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ս. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ա. Միրումյան, Հ. Գ. Դանիելյան, Գ. Մ. Քեռյան, Ա. Ծ. Մարուքյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հալ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ, 29 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation