Ռոմանագերմանական (մայրցամաքային) իրավական համակարգի էությունը, առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները իրավունքի գլոբալացման և ունիվերսալացման պայմաններում (պատմատեսակա վերլուծություն)

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Բաղդասարյան, Գևորգ Աշոտի / Baghdasaryan Gevorg
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ժողովրդավարության չափանիշներին համարժեք իրավական համակարգի ձևավորումը բարդ և երկարատև գործընթաց է, որը պահանջում է ոչ միայն գիտականորեն հիմնավորված օրինաստեղծ գործունեության իրականացում, այլև համակողմանի տեսական ու կիրառական խորը վերլուծության ենթարկել արդի դարաշրջանի առավել զարգացած իրավական համակարգերի աղբյուրները, դրանց առանձնահատկությունները, ձեռքբերումները և զարգացման հիմնական միտումները / В работе обстоятельно анализируются особенности современной континентальной правовой системы
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտխորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդիմախոսներ՝ Հ. Ա. Հովսեփյան, Ս. Ս. Քոչարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation