Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с Армянским) / Անգլերեն բնականվանումների բառիմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ / lexical-semantic and structural peculiarities of english place names (in comparison Armenian)

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Խալաթյան, Արփինե Գագիկի / Khalatyan Arpine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Данная диссертационная работа посвящена комплексному изучению английской ойконимии в сравнении с армянской и выявлению топонимических сходств и различий в исследуемых языках / Ատենախոսությունը նվիրված է անգլերեն բնականվանումների բառիմաստային, ձևույթային և բառակազմական առանձնահատկությունների վերհանմանը՝ հայերենի համեմատությամբ / The dissertation explores lexical-semantic and structural peculiarities of English place names (in comparison with Armenian)
Description
Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Վ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Հովհաննիսյան, Ք. Մ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 130 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation