Մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Վարդանյան, Սուսան Վաչագանի / Vardanyan Susan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Մեկնաբանության մեթոդը (метод истолкования) գիտելիքի բովանդակային բնագավառների ուսումնասիրության մեթոդ է, որը կարևոր նշանակություն ունի հումանիտար ու հասարակական գիտությունների, փիլիսոփայության, ինչպես նաև բնագիտական-բովանդակային տեսությունների համար: Չնայած դրան՝ զուտ մեթոդաբանական առումով այն դեռևս քիչ ուսումնասիրված բնագավառ է, այդ պատճառով մեթոդաբանական գրականության մեջ մեկնաբանության մեթոդը, ըստ էության,նույնացվում է իրեն հարակից մեթոդների՝ կա՛մ ինտերպրետացիայի, կամ գիտական բացատրության հետ՝ տեղիք տալով թյուրիմացությունների, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են հանգեցնել ժամանակակից սոցիալական, քաղաքական և մշակութային զարգացումների խեղաթյուրված պատկերացմանը՝ դրանից բխող որոշ, հնարավոր է, ոչ բարենպաստ հետևանքներով / Метод истолкования рассматривается в диссертации как специфический способ исследования содержательных областей знания. Его логический и гносеологический анализ дает возможность избегать неадекватных пониманий, которые в одних случаях отождествляют его с интерпретацией, a в других - с научным объяснением
Description
Թ.00.01 «Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Վ. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Պ. Գևորգյան, Ս. Ռ. Վարդազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation