Հասարակական-քաղաքական զարգացումներն Իրանում 19-րդ դարի առաջին կեսին և Հաջի Միրզա Աղասի Երևանցու պատմական դերը / Social and political development in Iran in the first half the XIXth century and the historical role Hadji's Mirza Agasi Erevantsi

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Ահմադ, Ալի-զադե Ալի / Ahmad Ali-Zadeh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
XIX դ-ի սկզբներին աշխարհում հաստատվեց այնպիսի աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, որը մղեց Ղաջարական Իրանի իշխող շրջանակներին երկրի հասարակական-քաղաքական և տնտեսական կառուցվածքում իրականացնելու բարեփոխումներ: Եվրոպայում գերիշխող ֆրանսիական կայսր Նապոլեոնը ձգտում էր համաշխարհային տիրապետության, որը հանգեցրեց ռուսական կայսրության հետ պատերազմի: Իր հերթին՝ Ռուսաստանը XIX դ-ի սկզբներին կրկին անցավ Կովկասյան լեռնաշղթան և նույն դարի առաջին երեք տասնամյակների ընթացքում Իրանից գրավեց նրա կովկասյան նահանգները (խանությունները) / Представленная работа посвящена изучению истории Ирана в первой половине xix в. в период правления первых трех Каджарских шахов (1796-1848rr.) и особенно исторической роли садр-азама Хаджи Мирза Агаси Ереванци / The thesis consists of introduction, 4 chapters, conclusion, bibliography, and appendix of tables with the state of trade in Iran in the forties of the 19th century
Description
Է. 00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ս. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Մուրադյան, Ք. Պ. Կոստիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Citation