Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակը («Անցորդը և իր ճամփան», «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները», «Նավը լեռան վրա» վեպերը) / Kostan Zarian's prose fiction (The novels «The traveler and his road», «Bancoop and the bones of the mammoth», «The ship on the mountain»)

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Հովհաննիսյան, Անահիտ Գուրգենի / Hovhannisyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
Աշխատանքը նվիրված է 20-րդ դարի հայ գրող Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակի ստվարածավալ մի հատվածի՝ «Անցորդը և իր ճամփան» (Երևան, 2010), «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները» (Անթիլիաս, 1987), «Նավը լեռան վրա» (Բոստոն, 1943 և Երևան, 1963) վեպերի քննությանը / Диссертационная работа посвящена исследованию значительной части художественной прозы армянского писателя 20-го века Костана Заряна - романов «Странник и его путь» (Ереван, 2010), «Рабкооп и кости мамонта» (Антилиас, 1987), «Корабль на горе» (Бостон, 1943 и Ереван, 1963) / The paper is devoted to the study of the prose works of the 20th century Armenian writer Kostan Zarian, particularly of his novels: «The traveler and his road» (Yerevan, 2010), «Bancoop and the bones of the mammoth» (Antalya, 1987) and «The ship on the mountain» (Boston, 1943 and Yerevan, 1963)
Description
Ժ.01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ս. Աբրահամյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Բ. Աղաբեկյան, Լ. Բ. Սեյրանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 168 էջ; Սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation