Упругие волны в экспоненциально неоднородном полупространстве и в полубесконечной пластине / Առաձգական էքսպոնենցիալ անհամասեռությամբ կիսատարածությունում և կիսաանվերջ սալում

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Պողոսյան, Նորիկ Ջանիբեկի / Poghosyan Norik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Исследование процесса распространения упругих волн в неоднородных упругих средах важно для решения проблем сейсмологии, сейсморазведки, динамики конструкций и сооружений и пр / 1. Դիտարկված է Ռելեյի տիպի մակերևույթային ալիքների տարածումը ըստ խորության էքպոնենցիալ անհամասեռությամբ կիսատարածությունում
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Բ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Վ. Սարգսյան, Գ. Զ. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝15 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation