Հայ ազգային նարոդնիկական խմբակները և կազմակերպությունները 19-րդ դարի 80-ական թվականներին

No Thumbnail Available
Date
1996
Authors
Դանիելյան, Մկրտիչ Դանիելի / Danielyan Mkrtich
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Հայ ազգային նարոդնիկական խմբակները և կազմակերպությունները 19-րդ դարի 80-ական թվականներին, պրոբլեմի ուսումնասիրությունը ունի պատմագիտական և քաղաքական կարևոր նշանակություն: Այն բազահայտում է հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության հեղափոխական բնույթի առնչությունները, ինչպես նաև անդրաղառնում հայ քաղաքական կուսակցությունների՝ մասնավորապես Սոցիալ-դեմոկրատական Հնչակյան և Հ. Հ. Դաշնակցության կուսակցությունների ձևավորման խնդիրներին / Исследование проблемы национальные народнические кружки и организации в 70-80-x годах XIX века" имеет важное историографическое и политическое значение. Оно вылаляет контакты peволюционного характера в историии армяно-русских отношений, a та коже отражает проблемы формирования армянских политических партий гнчакян и дашнакцутюн
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությոամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Աշխատանքը կատարված է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Գ. Ներսիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ս. Ստեփանյան, Հ. Հ. Ղևոնդյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation