Ռուբեն Տեր-Մինասյան (հասարակական-քաղաքական գործունեությունը)

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Ստեփանյան, Խաչատուր Ռոստոմի / Stepanyan Khachatur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Հիմնվելով արխիվային նյութերի, մամուլի հրապարակումների, պատմական փաստաթղթերի, ինչպես նաև գիտական ​​գրականության վրա՝ ատենախոսությունը փորձում է համակողմանի և հիմնավորված ուսումնասիրել 20-րդ դարասկզբի հայ ազգային-ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Ռուբեն Տեր-Մինասյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը / На основе архивных материалов, публикаций прессы, исторических документов, a также научной литературы в диссертации делается попытка многосторонне и обоснованно изучить общественно-политическую деятельность знаменитого деятеля армянского национально-освободительного движения начала XX века Рубена Тер-Минасяна
Description
է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ս. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Մ. Հակոբյան, Գ. Ս. Խուդինյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 19 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation