Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը հոգեֆիզիոլոգիական և վեգետատիվ որոշ ցուցանիշների ժամանակային կառուցվածքի վերլուծության միջոցով

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Թադևոսյան, Նարինե Էդուարդի / Tadevosyan Narine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Abstract
Ներկայումս խիստ աճել է հետաքրքրությունը մարդու օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի (ՖՎ) գնահատման խնդրի նկատմամբ, դարձնելով այն արդի բժշկագիտական և կենսաբանական հետազոտությունների կարևորագույն հարցերից մեկը: Բազմաթիվ հետազոտողներ իրենց աշխատանքներում անդրադարձել են այդ խնդրի պարզաբանմանը, սակայն միասնական, կոմպլեքս մոտեցման բացակայության պատճառով ստացվել են ոչ լիարժեք, երբեմն էլ իրար հակասող արդյունքներ / Исследованы особенности временной организации ряда психофизиологических и вегетативных процессов. Рассмотрены некоторые показатели временной изменчивости и колебательной динамики коротковолновых (с минутной и секундной периодичностью) биоритмов в качестве критериев оценки функционального состояния (ФС) головного мозга
Description
Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար է. Գ. Գևորգյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Հ. Գրիգորյան, Վ.Հ.Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation