Դպրոցական աշխարհագրության բովանդակության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Հովհաննիսյան, Գուրգեն Ժորժիկի / Hovhannisyan Gurgen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ատենախոսության նպատակը՝ ՀՀ դպրոցական աշխարհագրության հետագա բարելավման, առարկայի բովանդակության բարեփոխման հնարավոր ուղիների որոնումն ու մշակումն է դասավանդման մեթոդիկայի էմպիրիկ և տեսական մեթոդների, մասնավորապես պատմահամեմատական մեթոդների կիրառման, հնարավորությունների քննադատական վերլուծության և ընդհանրացման հիման վրա / Цель исследования - показать особенности формирования сегодняшнего содержания школьной географии РА, обосновать принципы его формирования, рассмотреть мировоззренческие и образовательно-воспитательные аспекты географии, связав их с современным содержанием общего образования, изучить, оценить и периодизировать историю школьной географии РА, изучить оценить суть содержания предмета в ряде зарубежных стран, найти в нем приемлемые для нас содержательные компоненты, проанализировать и оценить современное содержание школьной географии РА, выявить и обосновать ее недостатки, разработать предложения для дальнейшего совершенствования содержания школьной географии РА
Description
ԻԴ.00.20 «Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ L. Հ. Վալեսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Խ. Ե. Նազարյան, Ռ. Գ. Մարգարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation