«Տուն» հասկացությունը հայ և անգլաամերիկյան լեզվամշակույթներում / The concept «Home/house» in Armenian, British and American linguo-cultures

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Տեր-Պողոսյանց, Արուսյակ / Ter-Poghosyants Arusyak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Վերջին տարիներին գիտական մտածողության պատմակառուցվածքային հարացույցից մարդաբանական հարացույցին անցումն անհրաժեշտաբար ենթադրում էր մի շարք հասկացությունների վերաիմաստավորում, և այդ հեղափոխական առաքելությունը ստանձնեցին մարդու մտագործունեության՝ գիտելիքի, ճանաչողության և աշխարհընկալման մասին նոր գիտությունը՝ ճանաչողաբանությունը և լեզվի ու մշակույթի փոխներգործուն, փոխպայմանավորված ընթացքն ուսումնասիրող լեզվամշակութաբանությունը / В последние десятилетия значительные изменения, возникшие в научной жизни, привели к необходимости рассмотрения ряда существенных понятий / In the last decades the significant changes in scientific thinking resulted in the necessity of reconsidering a number of essential notions
Description
Ժ.02.03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Վ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ռ. Հովհաննիսյան, Կ. Ա. Վելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation