Термофильные бациллы, изолированные из иранского геотермального источника и пустынной почвы, как продуценты термостабильных и кислотоустойчивых α-амилаз / Իրանի երկրաջերմային աղբյուրից և անապատային հողից մեկուսցաված ջերմասեր բացիլները՝ որպես ջերմակայուն և թթվակայուն α-ամիլազների արտադրիչներ / Thermophilic bacilli isolated from Iranian hot spring and desert soil as producers of thermostable and acidstable α-amylase

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Սորուր, Ֆոադի Շարիֆի Ալղաբփուր / Sorour Foad Sharifi Alghabpoor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Ряд термофилов было изолировано из различных геотермофильных сред, таких как наземные горячие источники и подводные гидротермы, сульфатары, вулканические области, нагретые солнцем почвы и пустыни / Ամենատարբեր երկրաջերմային տեղանքներից, ինչպես, օրինակ՝ վերգետնյա ջերմային աղբյուրներից, սուլֆատարաներից, հրաբխային տեղանքներից, բնական տաքացող հողերից և անապատներից մեկուսացվել են բազմաթիվ ջերմասեր մանրէներ / A number of thermophiles have been isolated from variety of geothermal environments such as terrestrial hot springs and hydrothermal vents, sulfataric fields, volcanic area, solar-heated soils and deserts
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում ; Գիտական ղեկավար՝ Յ. Գ. Պոպով ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ժ. Ի. Հակոբյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation