Իրավունքի աղբյուրների առանձնահատկությունները մայրցամաքային և անգլոսաքսոնական իրավական համակարգերում (իրավահամեմատական վերլուծություն)

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Սաֆարյան, Տիգրան Գառնիկի / Safaryan Tigran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Abstract
Մեզանում զարգացած իրավական համակարգի ձևավորումը բարդ և երկարատև գործընթաց է, որը պահանջում է ոչ միայն գիտականորեն հիմնավորված օրինաստեղծ գործունեության իրականացում, այլև համակողմանի տեսական ու կիրառական խորը վերլուծություն կատարել արդի դարաշրջանի առավել զարգացած իրավական համակարգերի աղբյուրները, դրանց առանձնահատկությունները, ձեռքբերումները և զարգացման հիմնական միտումները դրանք վերաիմաստավորելու և դրանցում առկա դրականը ընդօրինակելու (բայց ո՛չ մեխանիկական) նպատակով / Данное диссертационное исследование посвящено комплексному изучению источников права ведущих правовых систем современности: континентального и англо-саксонского
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Մ. Ստեփանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Հ. Ավագյան, Վ. Ռ. Ռշտունի ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation