Neumann problem for degenerate differential-operator equations of fourth order / Նեյմանի խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Քալվանդ, Դարյուշ / Kalvand Daryush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
in the dissertation we consider the Neumann problem for degenerate differential-operator equations of fourth order / Ներկայացվող ատենախոսության մեջ դիտարկվել է Նեյմանի խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարման համար / В представленной диссертации рассматривается задача Неймана для вырождающихся дифференциально-операторных уравнений четвертого порядка
Description
Ա.01.02 «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կողմից ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Պ. Տեփոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Հ. Քամալյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 16 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation