Սերպենտինների կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը ջերմաթթվային մշակման և լուծահանման գործընթացների վրա / The influence of the serpentines structural particularities on the processes of thermoacid processing and filtration

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Թերզյան, Աննա Միհրանի / Terzyan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)
Abstract
Գիտական նորույթը կայանում է նրանում, որ առաջին անգամ 1) համալիր ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունների արդյունքում հստակեցվել են ջերմաթթվային մշակման պարամետրերը; 2) առաջարկվել է հանքի մշակումից ստացվող մայր լուծույթի մաքրման մատչելի և արդյունավետ եղանակ, առանց կողմնակի ռեագենտների կիրառման; 3) պարզվել է,որ ջերմաթթվային մշակման այս եղանակը կարելի է որոշ ճշգրտումներով կիրառել նաև այլ երկրների ՍՈւԱ- ների դեպքում; 4) առաջին անգամ կատարվել է սերպենտինացված ապարների ջերմաթթվային մշակման ժամանակ քրոմ (III) իոնի վարքի ուսումնասիրություն, և ցույց է տրվել, որ նոր կատարելագործված եղանակով ՍՈւԱ-ների ջերմաթթվային մշակման ժամանակ քրոմ (III) իոնը ոչ միայն չի հանդիսանում խանգարող տարր, այլև հետագա մշակումների արդյունքում կարող է կորզվել «հանքային մնացորդից» առանձին միացության ձևով / В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем неорганической химии является получение различных неорганических соединений из нетрадиционных видов сырья посредством новых экономически выгодных технологических процессов / Nowadays one of the most pressing problems of inorganic chemistry is the production of different inorganic compounds from nontraditional varieties of raw materials via developing novel cost-effective technological processes
Description
Ե.17.01 «Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Հ. Զուլումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Գ. Համամչյան, Մ. Ա. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation