Проблемы правоприменительной практики за корыстные преступления против государственной власти (сравнительно-правовое исследование) / Պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունների իրավակիրառ պրակտիկայի հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն) / Law enforcement problems of acquisitive crimes against the state authority (comparative legal study)

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Ալեքյան, Անահիտ Վասիլի / Alekyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
Впервые в науке уголовного права РА и РФ в ряде преступлений против государственной власти (должностных преступлений) выделяется группа преступлений против государственной власти, отличающаяся по мотиву - корысть или иная личная заинтересованность / Առաջին անգամ ՀՀ և ՌԴ քրեական օրենսգրքերը ներառում են պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ պարունակող բաժին / For the first time Armenian and Russian Criminal Codes include the part consisting of the crimes against the state authority
Description
ԺԲ.00.05 «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Շ. Ծաղիկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Զ. Թադևոսյան, Ա. Պ. Ղուկասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 171 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation