Исследования в области аннелированных пиридинов с целью изыскания биологически активных веществ / Հետազոտություններ համակցված պիրիդինների բնագավառում՝ կենսաբանորեն ակտիվ միացություններ հայտնաբերելու նպատակով / Studies in the field of annelated pyridines with the aim of discovering biologically active compounds

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Սիրականյան, Սամվել Նապոլեոնի / Sirakanyan Samvel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
В результате найденных двух новых перегруппировок предложены новые более удобные и эффективные способы синтеза производных, с биологической точки зрения очень интересных гетероциклических систем -3(6)-аминопиридинов, пиразоло [3,4-b] пиридинов и 8-оксо-2,7-нафтиридинов / Աշխատանքի համար ելանյութ են հանդիսացել 3(6)-օքսոպիրիդիները, որոնց սինթեզն իրականացվել է ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների ենամինների ացիլացումից ստացված β-դիկետոնների և ցիանացետամիդի կոնդենսումից /As initial compounds for the work 3(6)-oxopyridines were used, synthesis of which was carried out by condensation of β-diketones, obtained from the acylation of enamines of alicyclic and heterocyclic ketones, with cyanoacetamide
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» և Բ.00.10 «Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտություններով քիմիական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ա. Ս. Նորավյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Հ. Դանագուլյան, Է. Ն․ Էլիզբարաշվիլի, Ա. Ի. Մարկոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մոսկվայի Մ. Վ․ Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 41 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation