Նյութեր մասսայական գրադարանների աշխատողների սեմինար պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

No Thumbnail Available
Date
1963
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՍՍՌ Ալ․ Մյասնիկյանի անվան պետական ռեսպուբլիկական գրադարանի գրադարանագիտության մեթոդական բաժին
Abstract
Մասսայական գրադարանների աշխատաողների սեմինար պարապմունքների վերաբերյալ հանձնարարական գրականության ցանկ
Description
Խմբ.՝ Հր. Կոստիկյան ; Հ․ Մարտիրոսյան. - Երևան, 1963. - 52 էջ։
Keywords
Գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և արխիվավարություն
Citation