Երկանդամ անվանական կառույցների իմաստաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները գրական արաբերենում (կոնտրաստիվ հետազոտության փորձ՝ հայերենի նյութի ընդգրկմամբ)

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Մնացականյան, Սևակ Աշոտի / Mnatsakanyan Sevak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Վերջին տասնամյակներում համադրական հետազոտությունների ոլորտը լեզվաբանական ուսումնասիրություններում ձեռք է բերել մի նոր դիտանկյուն և կողմնորոշվում է ոչ միայն տարալեզու նյութի համադրությանը համեմատվող լեզուների համակարգերում այս կամ այն ընդհանրություններ կամ տարբերություններ վերհանելու նպատակով, այլ նաև դրանց այնպիսի համադրում, որը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալու այդ պարագայում անխուսափելիորեն առաջացող հակադրությունների հիման վրա ուսումնասիրության առարկա լեզվական երևույթների բնույթը / Диссертационная работа посвящена исследованию семантических и синтаксических особенностей бинарных именных конструкций литературного арабского языка в контрастивном сопоставлении с соответствующим материалом современного армянского языка
Description
Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Բ. Կարաբեկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Աբաջյան, Ա. Ա. Առաքելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation