Проблемы конституционно-правовой ответственности президента РФ и РА (сравнительно-правовой анализ) / ՀՀ և ՈԴ նախագահի սահմանադրաիրավական պատասխանատվության հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն)

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Քալաշյան, Ռոբերտ Աշոտի / Qalashyan Robert
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
С развитием общественных отношений, политико-правовой мысли, помимо общеизвестных видов юридической ответственности (уголовной, гражданской, административной, дисциплинарной) все большую актуальность приобрела сравнительно новая форма ответственности - конституционно правовая / Թեկնածուական ատենախոսության հիմնական նպատակն է համակարգված և բազմակողմանի վերլուծության ենթարկել ՀՀ և ՌԴ նախագահի սահմանադրաիրավական պատասխանատվության ինստիտուտը միաժամանակ բացահայտելով այն խնդիրները, որոնք կապված են սահմանադրաիրավական պատասխանատվության առանձին տեսակների, սանկ-ցիաների սահմանադրական կարգավորման և կիրառման կարգի հետ
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, Եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Ղամբարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Շ. Հարությունյան, Հ. Ա. Ենգոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ կառավարման ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation