An investigation on digital image watermarking in color spaces using dwt2 / Երկչափանի վեյվլետների կիրառմամբ գունային տարածություններում թվայնացված պատկերի ջրանշման ալգորիթմների ուսումնասիրություն

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Մեհդի, Խալիլի / Mehdi Khalili
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Abstract
In the recent years, rapid growth of the internet field, quick advances in digital technology, and also increasing development information technology, specially, the vast use of Personal Computers that are connected to the internet have provided the easy access to the digitalized media like audio, image, and photography media (pictures, images and etc) / Վերջին տարիներս Համացանցի տիրույթի արագ աճը, թվային տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը և կիրառության բնագավառների ընդլայնումը, Համացանցին միացված անհատական կոմպյուտերների համատարած օգտագործումը հնարավորություն տվեցին հեշտությամբ օգտվելու թվայնացված ինֆորմացիայից (աուդիո, պատկեր և այլն) / В последние годы бурное развитие Интернета и цифровых технологий, расширение областей их применения, повсеместное применение компьютеров, подключенных к Интернету создали возможности доступа к цифровой информации (аудио, видео и др.)
Description
Ե.13.05 «Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրային համալիրներ» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված պրոբլեմների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Դ. Գ. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Գ. Հ. Խաչատրյան, Գ. Ի. Մարգարով ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Citation